İyiye Doğru Değişim

  • C. F. Maier | Veränderung zum Besseren
  • C. F. Maier | Veränderung zum Besseren
  • C. F. Maier | Veränderung zum Besseren

Kaizen; Japon bir yönetim konseptidir, batıda „sürekli iyileştirme prosesi" adı ile bilinmektedir. Sürekli, adım adım, yönetici ve çalışanların da dahil edildiği bir iyileştirme kastedilmektedir.  Burada ön planda finansal kar değil, ürünlerin ve süreçlerin kalitesini yükseltmek için devamlı gayret önemlidir. KAİZEN sorumlumuz aralıksız olarak sürekli iyileştirme prosesinin C.F. Maier firma grubunda tıkanmamasına, değişikliklerin köklü şekilde gerçekleştirilmesine özen göstermekte, ayrıca çalışanların değişikliklere karşı duyarlı hale getirilmesini ve motive edilmesini sağlamaktadır.